پروژه های هوشمند سازی انجام شده از خانه هوشمند ریل اسمارت

پروژه های هوشمند سازی ملزم طراحی نقشه مسیر و شناخت نیازها، انتظارات کارفرما از یک خانه هوشمند است.
کارشناسان هوشمند سازی ، پیش از هرچیز نیازهای مخاطب را شناسایی و بررسی نموده، سپس اقدام به اجرا خواهد کرد.

ozgol-smart-home.jpg

پروژه هوشمند سازی ساختمان را بیشتر بشناسید

همانطور که مطالب های پیشین به آن اشاره شد امروزه برخی از اتوماسیون های هوشمند سازی خانه تبدیل به قوانین ساخت وساز شده است و سازنده‌گان ملزم هستند برخی تجهیزات را در ساخت بنا بکار ببرند.

بنابراین میتوان اشاره کرد که محصولات خانه هوشمند یک سرمایه گذاری بلندمدت هستند، چرا که در مدتی پس از تجهیز کردن خانه خود به محصولات اتوماسیون, از طریق صرفه جویی تمامی مبالغ نظیر تهیه, راه اندازی را دریافت خواهید کرد . همچنین، باعث افزایش ارزش ملک یا ساختمان خواهند شد.

منفعت هوشمند سازی ساختمان برای ساکنان

تصور کنید اتصال چای ساز را از پریز برق جدا نکرده‎اید، عملکرد این وسیله به طوری است که خطر آتش سوزی با ایجاد حرارت بیش‌از حد دارد. در این مورد با به کمک گرفتن از تجهیزات هوشمند سازی نظیر پریز هوشمند بدون حضور شما در خانه بتوانید
آن را کنترل نمایید.

البته در مورد امنیت تجهیزات خانه هوشمند میتوان به آن اشاره کرد مانند پروتکل مورد استفاده در این تجهیزات, که شما در صورت تمایل میتوانید به نسبت به مشاهده آن توسط لینک اقدام نمایید.

نمونه پروژه اجرایی خانه هوشمند با محصولات سونوف

محصولات هوشمند سونوف به دلیل کیفیت مناسب و همچنین تنوع امکانات قرار گرفته در محصولات خود از محبوبیت بالایی برخوردار است که در پروژه ازگل تهران با محصولات سونوف تجهیز شده است.
این پروژه یک ساختمان نوساز بوده که از ابتدا نیازها و انتظارت هوشمند سازی آن پیش بینی و تعبیه شده است.